Om gasol

 
Gasol är ett handelsnamn för LPG eller Propan 95 som Gasoldepån i Sundsvall distribuerar. Propan 95, består av 95 % propan, C3H8, i övrigt ingår kolväten av likartad typ. Propan 95 kommer från i huvudsak två källor, dels frånutvinning ur gasfält och dels som utfall vid oljeraffinering. Den Propan 95 (LPG) som Gasoldepån distribuerar kommer från gasfälten i Nordjön.
 
Användingsområden
Gasol är ren energi och är det renaste fossila bränslet som finns. Gasol är därför mycket användbart till en rad användningsområden

Fordonsgas
Gasol används även som motorbränsle (autogas) till personbilar. Autogas är mycket utbrett och stort inom Europa och övriga världen. I Norge rullar det cirka 25.000 bilar som går på autogas. De flesta bilmärken går att konvertera till autogas. Det ger en besparing på 1-2 kr/mil, samtidigt som utsläppen av partiklar och kväveoxider minskar.
Spara pengar genom att köra med fordonsgas i tanken!
 
Gasol är ren energi
Gasol är det renaste fossila bränslet som finns. Vid forbränning av gasol friges primärt vatten og CO2. Faktiskt är forbränningen i en ex gasoltruck med katalysator så ren att den kan användas inomhus i de flesta verksamheter.
 
Gasol till Restaurangkök
Med gasol till matlagningen får du som kock total kontroll över temperaturen. När du använder gasol till matlagning är det enkelt att reglera temperaturen. Du får precis den värme du har behov av. Det är därför gasol till matlagning är det ultimata valet och föredras av professionella kockar i hela världen.
 
För mer information, beställning av gasol till matlagning var vänlig och kontakta oss.

Gasoldepån

Vi säljer Flaskgasol och Gasolprodukter och tillbehör. Vår helautomatiska påfyllnandsanläggning med en modern och digitaldatorieserad våg ger exakt mäng gasol vid varje påfyllnad.

Vi utför installation i kök och restaurangmiljö av certifierade installatörer.

Kontakta oss

Hyvelvägen 8
862 33 KVISSLEBY

Telefon:  060 - 56 00 66
Leif:         070 - 647 17 57
Magnus:    070-262 55 83

Öppettider

Vardagar  08.00 - 16.00
Lördagar  Stängt
Söndagar  Stängt

E-postadress

leif@gasoldepan.se