Priser

Gasoldepåns helautomatiska påfyllnadsanläggning med en modern och datoriserad digitalvåg ger exakt mängd gasol vid varje påfyllnad.

Typ
Påfyllnad
Ny
2000
100 SEK
500 SEK
2006
140 SEK
700 SEK
2010
180 SEK
- SEK
2012
180 SEK
750 SEK
PC 5
240 SEK
1310 SEK
PK 6
280 SEK
- SEK
P6
280 SEK
1 200 SEK
PA 6
280 SEK
1 400 SEK
PC 10
380 SEK
1 370 SEK
PK 10
380 SEK
- SEK
P 11
420 SEK
1 200 SEK
PA 11
420 SEK
1 400 SEK
H 11
420 SEK
1 000 SEK
M 16
600 SEK
- SEK
P 19
690 SEK
1 400 SEK
P 45
1400 SEK
- SEK
Lösvikt PC 5 och P 6
48 SEK
- SEK
Lösvikt PC 10 och P 11
40 SEK
- SEK